Phần mềm ứng dụng cho photoshop Neat Image, Chỉ một thao tác duy nhất bức hình scan hay hình bể màu sẽ trở lên sáng láng. Sau khi Các bạn có thể vào đây để Dowload về.
Chúng ta sẽ tiến hành cài Neat Image vào trong filter trên photoshop như sau.
Bước 1. cài đặ Neat imager như thông thường.

cài đặt neat image

khi cài tới đường dẫn Browse chỏ Neat image chạy đến đâu thì chúng ta vào Browse để trỏ chúng về flter trong photoshop bằng cách.
chọn vào Browse/chỏ vào Program files/ vào Adobe photoshop/ plug-Ins như hình dưới

cài đặt neat image

sau đó nex và khởi động lại Photoshop, vào Filter trong Photoshop chúng ta sẽ thấy nó hiển thị Neat imager như trong hình 3

cài đặt neat image

Phân loại mặc định | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1409)